Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Spolupráce a projekty > Spolupráce se Studentskou právní poradnou

Spolupráce se Studentskou právní poradnou

Pro bono aliance navázala v květnu 2013 bližší spolupráci se Studentskou právní poradnou (SPP) působící na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

V SPP je právní pomoc poskytována zdarma studenty pod dozorem pedagogů ve formě písemné právní rady. SPP však neposkytuje právní zastoupení u soudů či jiných orgánů a z kapacitních důvodů se nemůže věnovat případům ze všech právních oblastí. Právě v těchto dvou případech SPP spolupracuje s Pro bono centrem, které pro tyto klienty SPP pomáhá zprostředkovat bezplatní právní pomoc spolupracujících pro bono advokátů.

 

Všechny případy musí splňovat Podmínky zprostředkování pro bono služeb v rámci Pro bono centra.

 

Pro bono centrum a SPP plánují spolupracovat i na rozvoji projektu Pro bono junior. Cílem projektu je zajistit pro studenty odborné stáže u advokátů nebo v advokátních kancelářích, v rámci kterých studenti pracují primárně na pro bono případech pod dozorem advokátů. Více informací o programu Pro bono junior najdete zde
 
Webové stránky SPP

 

Pravidla poskytování právní pomoci ve Studentské právní poradně 
 

Kontakty:

 

Mgr. Lucia Valentová, vedoucí Studentské právní poradny 
Tel: 585 637 616      
Email: pravniporadenstvipfup@seznam.cz  

 

Michaela Bezoušková, koordinátorka Pro bono centra 
Tel: 774 887 792

Email: probono@probonoaliance.cz 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.