Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Spolupráce a projekty > Spolupráce s Ligou lidských práv

Spolupráce s Ligou lidských práv

Právní pomoc pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji

 

Projekt je zaměřen na zlepšení nedostatečné nabídky bezplatných právních služeb pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji. Cílem projektu je zvýšit dostupnost kvalitního, odborného a bezplatného právního poradenství v Olomouckém kraji.

 

Projekt realizuje Liga lidských práv, partnery projektu jsou:

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, která provozuje bezplatnou studentskou právní poradnu
  • Pro bono aliance, která zapojuje advokátní kanceláře a neziskové organizace do pro bono centra. Pro bono centrum zprostředkovává klientům bezplatné právní zastoupení před soudy.

 

Pro bono aliance společně s Ligou lidských práv a Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala 5. června 2013 v Olomouci workshop - Exekuce ve světle novely exekučního řádu.

 

Fotky z workshopu.

 

Pokud máte zájem o materiály z workshopu, napište na probono@probonoaliance.cz.   

  

Kontakty: 

Mgr. Barbora Rittchová, právnička Ligy lidských práv 
Tel: 773 621 228
Email: brittichova@llp.cz

 

Michaela Bezoušková, koordinátorka Pro bono centra
Tel: 774 887 792
Email: probono@probonoaliance.cz

 

Mgr. Lucia Valentová, vedoucí Studentské právní poradny 
Tel: 585 637 616      
Email: lucia.valentova@upol.cz 

 

Projekt je podpořen z programu švýcarsko-české spolupráce

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.