Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Spolupráce a projekty > Poděkování dobrovolníkům

Poděkování dobrovolníkům

Tým Pro bono aliance děkuje dobrovolníkům za jejich čas a práci na rozvoji pro bono projektů v ČR.

 

Pro bono alianci v posledních letech pomáhali zejména tito dobrovolníci:

 

 

Adam Tietz
Alžběta Studentá
Anežka Pham Minh Tra
Anna Skrášková
Iva Minaříková
Jiří Kosina
Kateřina Šafaříková
Lívia Plavcová
Marek Varmuža
Martin Duraj
Monika Chromečková
Petr Šolc
Radim Smolka
Robert Šupola
Silvie Lukášová
Štěpán Pastorek
Tereza Mašková                                                                     
Veronika Nováková
Žaneta Vinopalová

 

 

Pokud máte zájem o stáž v Pro bono alianci, kontaktujte nás na probono@probonoaliance.cz.

 

Naše grafické materiály v posledních letech osvěžil a připravil Jan Laštovička.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.