Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

100 případů Pro bono centra - tisková zpráva

8.6. 2011


100 případů Pro bono centra

tisková zpráva Pro bono aliance ke 3. výročí projektu Pro bono centrum

 

V Táboře dne 8.6.2011

 

 

Neziskové organizace a jejich klienti získali díky projektu Pro bono centrum v uplynulých třech letech bezplatné právní služby ve více než 100 případech. Do projektu se zapojilo 40 advokátních kanceláří.

 

 

Pro bono centrum pomohlo získat právní pomoc například pro oběti domácího násilí, pro duševně nemocné uvízlé v dluhové pasti, pro matku řešící únos dítěte nebo pro oběti násilných trestných činů. Pro samotné neziskové organizace pro bono advokáti například sepsali nové stanovy, upravili smlouvy se zaměstnanci nebo poradili s autorskými právy. Spolupracující advokátní kanceláře rovněž zpracovaly analýzu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nebo analýzu kompatibility českého právního řádu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

 

 

„Těší nás, že se počet advokátů zapojených do projektu zvyšuje a že mezi spolupracujícími přibývají i menší advokátní kanceláře. Úměrně tomu narůstá i množství případů, pro které jsme schopni právní pomoc zprostředkovat. Víme, že i tak se jedná o malou kapku v moři těch, kdo by potřebovali právně pomoci. Věříme však, že i díky našemu projektu se pro bono stane nedílnou součástí výkonu advokacie obecně,“ uvádí k projektu ředitel Pro bono aliance Mgr. Vítězslav Dohnal. K dalšímu rozvoji projektu pak dodává: „Do budoucna se chceme více zaměřit na práci se studenty právnických fakult. Myslíme si, že by právnické fakulty měly klást větší důraz na odpovědnost právníků a zvláště advokátů za dostupnost právní pomoci. Proto se věnujeme profesní etice a chceme rovněž zapojit studenty do poskytování pro bono služeb v rámci praxe.“

 

 

U příležitosti 3. výročí projektu Pro bono centrum se ve čtvrtek 9.6.2011 uskuteční kulatý stůl na téma „Profesní etika a dostupnost právní pomoci.“ Na akci vystoupí mimo jiné zástupce vedoucího mise amerického velvyslanectví v Praze Joseph Pennington, soudkyně Nejvyššího správního soudu Kateřina Šimáčková, předseda České advokátní komory Martin Vychopeň a zástupci advokátních kanceláří. Na kulatý stůl navazuje slavnostní recepce pořádaná americkým velvyslancem v Praze.

 

 

Projekt se těší podpoře České advokátní komory.


 

Kontakty:
Mgr. Vítězslav Dohnal, Pro bono aliance, Příběnická 1908, 390 01 Tábor
tel.: 776 834 534, email: vdohnal@probonoaliance.cz

 


Poznámky:

Projekt Pro bono centrum realizuje občanské sdružení Pro bono aliance. Součástí projektu je zprostředkovávání bezplatných advokátních služeb pro neziskové organizace a jejich klienty. Požadavky na zprostředkování zasílají neziskové organizace do Pro bono aliance a ta pro ně hledá advokátní kancelář ochotnou požadavek vyřídit. Zprostředkování funguje od července 2008.

 

 

Součástí projektu je rovněž propagace pro bono práce mezi advokáty a studenty právnických fakult. Díky projektu se v rámci soutěže Právník roku uděluje od roku 2010 rovněž ocenění PRO BONO.

 

 

Více informací o projektu Pro bono centrum najdete na www.probonocentrum.cz
Více informací o činnosti Pro bono aliance najdete na www.probonoaliance.cz

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.