Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Poradna dostupnosti právní pomoci opět funguje

4. prosince 2012

S potěšením vás můžeme informovat o tom, že díky spolupráci s advokátkou Mgr. Andreou Urban Jarabincovou a díky zájmu studentů právnické fakulty v Praze začíná opět fungovat poradna dostupnosti právní pomoci.   Poradna ...

Celý článek →


 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.