Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Celoroční bilance pro bono centra

2.1. 2017


 

Za rok 2016 se nám podařilo zprostředkovat celkem 70 případů, což je zhruba o 10 % více, než v roce 2015.  Zhruba třetina případů (22) se týkala pomoci neziskovým organizacím. Ve zbylých 48 případech šlo o pomoc klientům neziskových organizací.

 

Stejně jako v minulých letech vévodila pomoc v rámci soukromého práva, zejména v majetkové sféře klientů (exekuce, oddlužení, půjčky). Dále se hojně vyskytoval problémy v oblasti rodinného práva (svěření nezletilých do péče, rozvody, výživné). Kromě toho jsme řešili i případy nečinnosti státních orgánů či zastupovali poškozené v trestních věcech.

 

Šestkrát se na nás obrátila Kancelář veřejného ochránce práv s diskriminačními i nediskriminačními kauzami, v nichž jsme vždy dokázali najít včas vhodného advokáta k zastupování klienta. I zde došlo k nárůstu návalu případů oproti roku 2015 a to o dva případy.

 

Na případech pracovalo 34 advokátních kanceláří, což je zhruba stejný počet jako v roce 2015. Oproti minulému roku se však změnila skladba aktivních advokátních kanceláří, kdy případy převzalo 12 subjektů, kteří tak neučinili v roce 2015, 5 z nich bylo nově zapojených.

 

Nejvíce případů dorazilo z Prahy, nicméně nápad případů z Moravy se oproti předchozím létům zvýšil.  Celkově advokáti poskytovali služby z deseti měst.  

 

Za rok 2016 se na nás obrátilo více než 50 pracovníků z 39 různých neziskových organizací. I zde se jedná o zvětšení pestrosti spolupracujících subjektů.

K 31. prosinci 2016 jsme měli zapojených 78 advokátních kanceláří či samostatných advokátů a 143 neziskových organizací.

Obrátila se na nás pře tři desítky lidí, kterým jsme sdělili, kde jsou schopni jim právně pomoci.  

 

Děkujeme Vám všem za podporu a těšíme se na spolupráci v roce 2017!

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.