Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Exekuce, insolvence, oddlužení, osobní bankrot - workshop

11.10. 2010


Pro bono aliance si Vás dovoluje pozvat na workshop
 

Exekuce, insolvence, oddlužení, osobní bankrot

 

 

čtvrtek 25.listopadu 2010

14:00 – 17:00

 

v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy, V Celnici 4, Praha

 

 
Lektoři:

  • JUDr. Stanislav Pazderka, exekutor (exekutorský úřad Písek)
  • Mgr. Jáchym Oswald, asistent soudce (insolvenční oddělení Krajského soudu Ústí nad Labem)

 

Workshop se zaměří na otázky, které se svými klienty řeší neziskové organizace zabývající se pomoci lidem v dluhové pasti, lidem sociálně slabým či jinak znevýhodněným.

Workshop je přednostně určen pro advokáty a neziskové organizace zapojené do činnosti Pro bono centra.


Bližší informace o akci poskytne Mgr. Vítězslav Dohnal, e-mail vdohnal@probonoaliance.cz, tel.: 776 834 534 begin_of_the_skype_highlighting              776 834 534      end_of_the_skype_highlighting.

 

Registrujte se prosím elektronicky na adrese seminare@probonoaliance.cz  nejpozději do 22. října.

 

Účastnický poplatek 200,- Kč lze uhradit do 22.10. 2010 převodem na účet 189 100 522/0300, jako variabilní symbol uveďte 2511 nebo v hotovosti před zahájením workshopu.

 

 

Konání workshopu podpořili:

 

  • Velvyslanectví USA V Praze
  • Advokátní kancelář Allen & Overy

← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.