Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Hlasujte v anketě: Zákon roku 2018

22.3. 2019


 

 

 Víte, že v současné době probíhá hlasování v anketě Zákon roku 2018?

 

Jedná se o náš přátelský projekt, který organizuje Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a právnické obce. 


Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v České republice a obecně o úrovni právního prostředí v ČR. 

Hlasovat je možné až do 7. 4. 2019 na tomto vygenerovaném linku:
http://www.zakonroku.cz/Anketa?ident=PBA

Vyhlášení výsledku proběhne 16. 4 2019 od 17 hodin.

← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.