Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Hledáme kandidát/ky na pozici Finanční a administrativní koordinátor/ka

27.6. 2013


Pro bono aliance, nezisková organizace právníků usilující o větší dostupnost právní pomoci a o odpovědnější výkon právnických profesí, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na pozici Finanční a administrativní koordinátor/ka.

 

Náplň práce

- vedení účetnictví organizace
- finanční řízení projektů, včetně projektů financovaných ze zdrojů EU – administrace dokladů, příprava vyúčtování a monitorovacích zpráv atd.
- finanční řízení negrantových příjmů – příprava smluv, administrace databáze apod.
- finanční řízení organizace – příprava rozpočtu a podkladů podle požadavků ředitele a správní rady
- administrativní zajištění aktivit (workshopů, stáží, publikačních aktivit) a chodu kanceláře

 

Požadujeme

- schopnost vést účetnictví neziskové organizace
- zkušenost s finančním řízením evropských projektů
- samostatnost, spolehlivost
- místo výkonu práce: Praha
- ochota a možnost cestovat v rámci ČR (cca jednou za měsíc jet na jednodenní pracovní cestu, jednou za 3 měsíce třídenní, jednou ročně na týdenní – řidičské oprávnění výhodou)

 

Nabízíme

- zajímavou práci pomáhající naplňovat obecně prospěšné cíle organizace
- práci na poloviční úvazek
- smlouvu na dobu určitou na jeden rok, s předpokladem prodloužení
- finanční ohodnocení odpovídající zkušenostem kandidáta/kandidátky a podmínkám etablované neziskové organizace
- flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost pracovat částečně z domova

 

Pokud máte o nabízenou pozici zájem, zašlete nám do 8.7.2013 emailem životopis, motivační dopis (rozsah dopisu 1000 – 2000 znaků) a kontakt na dvě osoby, které mohou podat reference. Vybraní zájemci budou pozváni do výběrového řízení ve formě assessment centra, které se uskuteční v Praze dne 11.7.2013 dopoledne v centru Prahy. Kontakt: email: kutilek@probonoaliance.cz, tel.: 608 560 503.

 

Pro bono aliance je občanské sdružení právníků, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Věnuje se zejména rozšiřování dostupnosti právní pomoci a posilování společensky odpovědné výuky práva a výkonu právnických profesí. Více informací na www.probonoaliance.cz.
 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.