Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Informace z pro bono centra

5.12. 2016


Pro ty z Vás, kteří pravidelně sledujete naše stránky, mám informace k nápadu případů za měsíc listopad. V předchozím článku jsem psala, že k nám zatím od začátku listopadu dorazilo 7 případů, a ptala jsem se, zda listopad překoná zatím klientsky nejvytíženější měsíce, jimiž byly březen, květen a červen, kdy k nám dorazilo každý měsíc 9 případů.

 

Nyní zde máme rozhřešení, neboť listopad byl opravdu nejúspěšnější měsíc v rámci nápadů případů. Do pro bono centra jich dorazilo celkem 10! Devět z nich je již úspěšně zprostředkováno.

 

Šest případů se týkalo pomoci neziskovým organizacím. Nejčastěji se řešila smluvní agenda (kontrola smluv, odstoupení od smlouvy, změna stanov), ale také například ochranné známky, či otázky týkající se insolvence.

 

Ve čtyřech případech bylo nutné poskytnout právní poradenství klientovi neziskové organizace. Klienti potřebovali pomoci se svým majetkem (oddlužení, exekuce) a rodinnou situací (svěření do péče, rozvod).

 

Za povšimnutí také stojí, že většina klientských případů k nám dorazila z Moravy a Slezska, což je pro nás dobré znamení, že o nás vědí i mimopražské instituce. Taktéž jsme rádi, že případy byly převzaty advokáty ve velmi krátké době, kdy nejdéle trvalo převzetí 10 dnů. Tři případy byly dokonce advokáty převzaty v téže den, kdy k nám do pro bono centra dorazily. U většiny ostatních byla čekací lhůta do tří dnů.

 

Jsme moc rádi, že díky Vám můžeme pomáhat tam, kde je třeba!

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.