Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Lidská práva na živo

10.1. 2017


Jste v prvním či druhém ročníku práv? Zajímají vás lidská práva a instituce které se jejich dodržováním zabývají?

 

Pak jsou tu i letos pro vás "Lidská práva na živo" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity! V týdnu od 13. do 16.2. 2017 máte možnost setkat se nejen s odborníky z praxe, ale osobně navštívit Kancelář veřejného ochránce práv, Ústavní soud a mnohá další inspirativní právnická pracoviště.

 

Pojďte se tedy s námi zamyslet nad etickými rozměry práva i v širších souvislostech a přihlašte se na tento intenzivní čtyřdenní program. Úspěšní účastníci mají možnost získat 3 kredity za PVP MV103K Lidská práva na živo.

 

Účastnický poplatek 2000,- Kč pokrývá Právnická fakulta Masarykovy univerzity studentům svého denního studia stipendiem. 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.