Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Mgr. Robert Cholenský PRO BONO advokátem roku 2011

30.1. 2012


Mgr. Robert Cholenský vyhlášen PRO BONO advokátem roku 2011
 

tisková zpráva Pro bono aliance


V Táboře dne 30.1.2012


PRO BONO advokátem roku byl na pátečním galavečeru 7. ročníku prestižní soutěže Právník roku1) vyhlášen brněnský advokát Mgr. Robert Cholenský.2) Mgr. Cholenského nominovala nezisková organizace Liga lidských práv za zastupování jejích klientů, zejména osob s mentálním a jiným postižením a také obětí policejního násilí.


Ocenění PRO BONO je poděkováním advokátům, kteří se zapojují do pomoci potřebným a do jiných obecně prospěšných aktivit. Kategorie PRO BONO byla do soutěže zařazena v roce 2009. Mgr. Cholenský je tak třetím oceněným v řadě, před ním ocenění získali Mgr. Štěpán Holub z Prahy (2009) a JUDr. Petra Marková z Plzně (2010).

 

„Věříme, že v právním státě nemá právo být jen pro ty, co si to mohou dovolit. Jsme rádi, že můžeme spolu s organizátory soutěže poděkovat advokátům, kteří považují za samozřejmost věnovat část svého času pomoci těm, kteří by jinak právní pomoc nikdy nezískali. Těší nás, že takových advokátů přibývá a že o pro bono projevují zájem také studenti právnických fakult,“ uvedl k předávanému ocenění Vítězslav Dohnal, ředitel neziskové organizace Pro bono aliance,3) která ve spolupráci s organizátory soutěže ocenění PRO BONO připravila.4)

 

Bližší informace:

Mgr. Vítězslav Dohnal, Pro bono aliance, mobil: 776 834 534, e-mail: vdohnal@probonoaliance.cz

 

Poznámky:

1) Hlavními organizátory soutěže Právník roku jsou Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ.

 

2) Fotografie z galavečera Právníka roku můžete najít na facebookovém profilu společnosti EPRAVO.CZ zde: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150506783731616.366494.283971211615&type=1

 

3) V rámci projektu rozvoje pro bono advokacie Pro bono aliance zprostředkovává advokátní služby pro české neziskové organizace a jejich klienty, propaguje pro bono advokacii u odborné i laické veřejnosti a pořádá vzdělávací akce. Od června 2008 do prosince 2011 se podařilo zprostředkovat advokátní služby pro celkem 130 žádostí o poskytnutí pro bono služeb od NNO. Do poskytování pro bono právní pomoci se zapojilo více než 40 advokátních kanceláří (jejich seznam najdete na www.probonocetrum.cz v sekci „Naši partneři“).

 

4) Pro bono aliance se dále intenzivně věnuje práci se studenty právnických fakult, které se snaží vést k odpovědnému výkonu budoucích profesí a k zájmu o téma profesní etiky.

 

Více informací o projektu Pro bono centrum najdete na www.probonocentrum.cz
Více informací o činnosti Pro bono aliance najdete na www.probonoaliance.cz


Projekt pro bono centrum podporují:

 

 

  


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.