Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Národní pro bono fórum - úspěná konference

29.4. 2010


Ve středu 28.4.2010 proběhla konference Národní pro bono fórum, kterou pořádala PILA  ve spolupráci s Českou advokátní komorou. Záštitu nad akcí převzal předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský.

 

Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců advokátních kanceláří, neziskových organizací, akademické obce a justice.

 

Další informace o Národním Pro bono fóru najdete na www.probonocentrum.cz.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.