Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Národní pro bono fórum - záštita předsedy ÚS, zahraniční hosté

3.3. 2010


Nad konáním konference Národní pro bono fórum převzal záštitu předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský. S příspěvkem se konference zúčastní mimo jiné paní Dominique Attias z Pařížské advokátní komory.

 

Na zdárném průběhu akce se budou podílet rovněž právnické spolky Všehrd a ELSA Praha.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.