Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Nová koordinátorka pro bono centra

1.12. 2017


 

Vážení přátelé a příznivci Pro bono aliance,
 

od 1. 12. 2017 má pro bono centrum novou koordinátorku.
 

Kateřina Mužíková se těší na budoucí spolupráci s Vámi, můžete se na ni obracet se všemi záležitostmi, které jste dosud směřovali na Mgr. Simonu Domesovou, které tímto přejeme hodně budoucích úspěchů (nejen těch pracovních).
 

Přejeme Vám všem krásný adventní čas!


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.