Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Nová koordinátorka pro bono centra pomůže třeba s transformací neziskovek

18.5. 2015


Pro bono centrum, dlouhodobý program Pro bono aliance zprostředkovávající požadavky neziskových organizací zapojeným advokátním kancelářím, má novou koordinátorku. Stala se jí Michaela Bezoušková, která dokončuje studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V prvních měsících se zaměří na podporu neziskových organizací při transformaci podle nového občanského zákoníku.


Michaela Bezoušková nahrazuje Alexandru Dubovou, která z Pro bono aliance odchází za dalšími profesními výzvami do zahraničí. „Saše chci i tímto poděkovat za veškerou její práci a svědomitou péči o provoz a rozvoj pro bono centra a popřát jí mnoho úspěchů v další práci,“ říká k tomu Petr Kutílek, ředitel Pro bono aliance. „Zároveň vítám na palubě Míšu Bezouškovou, jejíž znalosti, schopnosti a odhodlání dávají dobrou naději, že pro bono centrum naváže na předchozích sedm let svého rozvoje a bude i nadále zprostředkovávat advokátům důležitou a smysluplnou pro bono práci.“


Michaela Bezoušková při studiu na Právnické fakultě Univerzity Palackého již čtyři roky působí v ELSA Olomouc. Rovněž spolupracovala se Studentskou právní poradnou v Olomouci, díky čemuž získala cenné zkušenosti s prací pro potřebné klienty. Rok pracovala v advokátní kanceláři Randl Partners, v oblasti pracovního práva se zaměřením na rekodifikaci soukromého práva po účinnosti nového občanského zákoníku. „Těším se na možnost seberealizace v neziskovém sektoru a věřím, že prostřednictvím pro bono centra pomůžu neziskovkám nacházet spolehlivé partnery pro jejich transformaci a pro jejich další práci,“ říká ke svému nástupu do Pro bono aliance.


Pro bono centrum funguje od roku 2007 a za dobu své existence zprostředkovalo již na 300 požadavků na právní pomoc od neziskových organizací. Právní práce se týká jak požadavků neziskových organizací samotných (statutární věci, pracovněprávní agenda), tak požadavků klientů těchto neziskovek (rodinné právo, věci v oblastech bydlení, náhrady škody apod.). Neziskové organizace a jejich potřební klienti tak za stanovených podmínek získají právní pomoc zdarma. Výhodou pro zapojené advokáty pak je zejména to, že oproti požadavkům „z ulice“ tyto pro bono požadavky procházejí hned dvojí kontrolou z hlediska oprávněnosti.


V posledním roce se pro bono centrum zaměřuje i na pomoc s transformací neziskových organizací podle nového občanského zákoníku a registrací do veřejného rejstříku, která je podle současné legislativy do poloviny příštího roku osvobozena od soudního poplatku.


Kontakt na novou koordinátorku pro bono centra: Michaela Bezoušková,
774 887 792, probono@probonoaliance.cz


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.