Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Padesátý případ v letošním roce

21.7. 2016


 

K dnešnímu dni se na pro bono centrum obrátilo třicet různých neziskových organizací, kterým jsme pomohli vyřešit  padesát pro bono případů. Bezplatná právní pomoc tak byla v tomto roce poskytnuta 37 lidem a třináctkrát jsme zprostředkovali poradenství přímo neziskovým organizacím. Tímto děkuji zapojeným advokátním kancelářím, bez kterých by toto nebylo možné!

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.