Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pavel Rychetský a další - program Školy lidských práv

29.1. 2010


Program první letošní Školy lidských práv je na světě. Účastníky čeká workshop o komunikačních dovednostech, průvodce policejním právem, blok o diskriminaci, simulované správní řízení a mnoho dalších zajímavých témat. Jako hosté se besedy se studenty zúčastní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a brněnský advokát, který se věnuje také pro bono práci, Tomáš Rašovský. Kompletní program najdete zde.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.