Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

PILA se mění na Pro bono alianci

31.8. 2010 

 

Vážení přátelé dobrého práva,
 
dovolujeme si vám oznámit, že občanské sdružení Public Interest Lawyers Association (PILA) mění svůj název. Nově se s námi budete setkávat pod jménem Pro bono aliance (PBA).
 
Ke změně názvu nás vedlo několik skutečností.
 
Chtěli bychom vystupovat pod názvem, který pro naše partnery i pro veřejnost bude srozumitelněji vystihovat, čím se zabýváme. V právnickém světě je pro bono tradičním pojmem. Rozvoj pro bono advokacie je jednou z hlavních aktivit, kterým se věnujeme.
 
Navíc, pojem pro bono chápeme v širším smyslu.  Chceme a stále budeme pracovat na tom, aby přibývalo právníků, kteří své schopnosti využívají pro obecné dobro – pro bono publico. Proto k našim aktivitám bude i nadále patřit nejen rozvoj pro bono advokacie, ale budeme sledovat také další možnosti zvýšení dostupnosti právní pomoci. Rovněž budeme stále usilovat o to, aby právnické vzdělávání více přispívalo k odpovědnému výkonu jednotlivých právních profesí.
 
Chceme rovněž více než dříve pracovat v týmu s vámi. Chceme být skutečnou aliancí, spojenectvím těch, kdo právo vidí jako nástroj pomoci a výkon právních profesí jako poslání a službu.
 
V neposlední řadě pak doufáme, že pro odbornou i laickou veřejnost bude nový název snáze zapamatovatelný.
 
Doufáme, že i pod novým názvem budeme na našich tématech pracovat alespoň tak úspěšně jako dříve. Věříme, že v rámci projektu pro bono dokážeme zprostředkovat advokátní služby pro více než 50 požadavků NNO ročně (www.probonocentrum.cz) , troufáme si poskytnout poradenství o možnostech získání právní pomoci více než 300 klientům ročně (www.potrebujipravnika.cz), chtěli bychom umožnit účast na Škole lidských práv více než 25 studentům ročně, chceme přispět ke zlepšení právní úpravy bezplatné právní pomoci (www.bezplatnapravnipomoc.cz)... 
 
Budeme rádi za jakékoliv náměty na zlepšení naší práce, přivítáme vaše osobní zapojení do našich projektů (právníků dalších odborníků ochotných pomoci poskytováním konzultací, lektorováním moderováním, psaním příspěvků apod. není nikdy dost, dokážeme využít i dobrovolnické pomoci studentů), budeme vděční za finanční či materiální podporu.
 
Nové je také naše oficiální sídlo. Do svých adresářů si poznamenejte k naší organizaci adresu Příběnická 1908, 390 01 Tábor.
 
Věříme, že nám i budoucnu zachováte přízeň
 
                                                                                     Vítězslav Dohnal
                                                                                     ředitel Pro bono aliance

← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.