Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Poděkování

17.8. 2016


Jménem Pro bono aliance bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám v minulém týdnu zaslali takřka ze dne na den zpětnou vazbu k činnosti pro bono centra. Velmi si Vážíme Vaši podpory a těší nás Vaše pozitivní ohlasy!

 

Ředitelka Pro bono aliance, Mgr. Veronika Ježková, by k tomu ráda dodala: „Ještě jednou si Vám dovolujeme poděkovat za promptní reakci na naši prosbu o referenci na fungování Pro bono centra. Vážíme si zpětných vazeb a jsou pro nás nejen dokladem o samotné spolupráci, ale především podkladem k zamyšlení se nad dalším rozvojem a koncepcí naší budoucí práce a spolupráce. Věříme, že přínos se odrazí již v nejbližší spolupráci, kterou budeme realizovat. Děkujeme a přejeme i Vám mnoho úspěchů ve Vaší činnosti a přínosné práci.“

 

Speciálně děkujeme těmto subjektům, jejichž reference byla přidána k žádosti o grant pro zefektivnění fungování pro bono centra.

 

Alena Hlavničková, AK

Allen & Overy LLP

APERIO, z.s.

ARPOK, o.p.s.

Baobab Tábor, z.s.

Centrum nové naděje z. ú.

DIAKONIE CČE

Diecézní katolická charita Hradec Králové

Fokus Praha, z.ú.

Fond ohrožených dětí, z.s.

Fosa, o. p. s.

Giese & Partner, v.o.s.

Holubova advokati s.r.o.

In IUSTITIA, o.p.s.

Jana Tomešová, AK

Jiří Klega, AK

Jsme tady, o.p.s.

Kancelář veřejného ochránce práv

KOLUMBUS z.s.

Martin Začal, AK

Mařížský park z.s.

META o.p.s

Mladi ochranci prirody, z.s.

Nadání a ovednosti, o.p.s.

Občanská poradna v Bohumíně

Olga Růžičková, AK

Persefona z. s.

PORTIMO, o.p.s.

PROSAZ, z. ú.

RATOLEST BRNO, z.s.

REMEDIUM Praha o.p.s

ROMEA, o. p. s.

SOS dětské vesničky, z.s.

Studentská právní poradna

Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Taylor Wessing

Ústav pro česko-americké vztahy

VFH Vašíček a partneři s.r.o.

Žaneta Vítů, AK

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.