Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Poděkování

3.10. 2016


Touto formou bych ráda poděkovala všem advokátním kancelářím zapojeným do programu pro bono centra.

 

Od začátku roku se nám díky Vám podařilo zprostředkovat již 60 případů. Historicky poprvé v pro bono centru nemáme žádný nevyřízený požadavek.

 

Stále se snažíme rozšiřovat síť zapojených advokátních kanceláří, abychom mohli zprostředkovávat pro bono právní služby ještě kvalitněji a rychleji a zároveň nepřetěžovali jednotlivé advokátní kanceláře množstvím případů.

 

I přesto, že se na nás obrací stále více neziskových organizací (v současné době jich je zapojeno přes 130) nyní nemáme žádný volný případ.

 

Velmi si Vaší spolupráce vážíme a jsme rádi, že díky Vám můžeme šířit myšlenku pro bono a pomáhat potřebným!

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.