Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pozvánka na křest českého překladu knihy Global Issues in Legal Ethics

14.11. 2017


Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás jménem Pro bono aliance a Akademie Havel, Holásek & Partners pozvala na křest českého překladu knihy "Global Issues in Legal Ethics" od amerického profesora práv prof. Jamese E. Moliterna.

Křest tohoto světového bestselleru z oblasti právní etiky, který pod českým názvem Globální problémy profesní etiky právníků vydává nakladatelství Wolters Kulwer, se uskuteční v pondělí 27. 11. 2017 od 18:00 hod. v prostorách  advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners ve Florentinu za přítomnosti autora prof. Jamese E. Moliterna.


Svou účast, prosím, potvrďte emailem na adrese: s.domesova@probonoaliance.cz


Těšíme se na Vás!
 
 
Mgr. Veronika Ježková
ředitelka Pro bono aliance
 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.