Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pozvánka na seminář Obtěžování na pracovišti

9.8. 2017


Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Obtěžování na pracovišti

 

středa 1. listopadu 2017

13:00 – 16:00

 

v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv,

Údolní 39, 602 00 Brno

 

 

Témata

 

·         obtěžování, sexuální obtěžování, šikana, mobbing, bossing, staffing – pojem, právní úprava a příklady

·         povinnosti zaměstnavatele při předcházení a řešení případů obtěžování na pracovišti

·         působnost orgánů inspekce práce a veřejného ochránce práv

·         možnosti obrany proti obtěžování na pracovišti

·         problematika dokazování – sdílení důkazního břemene a přípustnost audionahrávek

·         případy obtěžování řešené veřejným ochráncem práv a judikatura českých a zahraničních soudů

 

Lektorují

 

Barbara Kubátová – absolvovala Filozofickou fakultu (2005) a Právnickou fakultu (2007) Masarykovy univerzity. Po studiích působila v neziskovém sektoru. Od roku 2015 působí v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička oddělení rovného zacházení. Zabývá se zejména nerovným zacházením v oblasti zaměstnávání.

Iva Palkovská – od roku 2015 působí jako právnička oddělení rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zaměřuje zejména na diskriminaci z důvodu státní příslušnosti. V současnosti se podílí na přípravě Sborníku stanovisek veřejného ochránce práv na téma občanství Evropské unie.  Magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity zakončila v roce 2015 a nadále pokračuje v doktorském studiu v oboru Mezinárodní a evropské právo. Na Právnické fakultě také externě vyučuje.

 

Registrace

 

·         Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a studenty právnických fakult

·         Účast na semináři je bezplatná

·         Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz

·         Kapacita semináře je omezená

·         Bližší informace: Simona Domesová, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.