Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Právník roku 2017 - nominujte svého favorita

24.5. 2017


I letos budou udělována ocenění výjimečným právníkům, kteří své profesi dělají obzvláště dobré jméno.

Jednou z kategorií, v nichž lze právníka nominovat, je i PRO BONO!

Pomohl Vám některý z našich advokátů tak, že byste mu na oplátku rádi pomohli získat toto prestižní ocenění? Nominujte jej zde:

http://www.pravnikroku.cz/


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.