Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Přehled seminářů pořádaných ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv

16.1. 2017


Přehled seminářů pořádaných ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv

 

Pro příznivce právního vzdělávání v oblast antidiskriminačního práva budeme letos pořádat tyto semináře:

 

8. 3. - Právem proti diskriminaci (obecné školení)
19. 4. - Náboženské symboly v zaměstnání a vzdělávání
4. 10. - Diskriminace v odměňování
1. 11. - Obtěžování na pracovišti

 

Všechny semináře budou probíhat od 13:00 do 16:30. První tři se budou konat v Praze v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy, které tímto velmi děkujeme za dlouhodobou spolupráci!  Poslední seminář proběhne v Brně v tiskovém středisku KVOP.

 

Bližší informace včetně přihlašování naleznete zde: http://probonoaliance.cz/cz/kalendar

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.