Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Přijďte na další seminář - dávky hmotné nouze; diskriminace na základě etnického původu

30.10. 2017


Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Novinky z oblasti hmotné nouze a diskriminace z důvodu etnického původu

 

středa 29. listopadu 2017

13:00 – 16:30

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy

V Celnici 1031/4, Praha 1

 

 

Témata:

 

·        příspěvek na živobytí (sociální šetření, celkové sociální a majetkové poměry, okruh společně posuzovaných osob, podstatný pokles příjmu)

·        doplatek na bydlení (druhy bydlení, na které se dávka poskytuje)

·        mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním dětí a na úhradu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (příklady výdajů, na které se dávka poskytuje)

·        uvedení do práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace

·        diskriminace Romů v přístupu k bydlení (vývoj tuzemské judikatury od kauzy Balogová v. Nosková)

·        segregace ve vzdělávání (odmítání Romů při zápisu do 1. třídy, prostorová segregace ve školství)

·        jak postupovat v případě odepření zdravotní péče z diskriminačního důvodu

 

 

Lektoři:

Andrea Vašíčková - se věnuje problematice sociálního zabezpečení a zejména nepojistných sociálních dávek již sedmým rokem v Kanceláři veřejného ochránce práv. Na toto téma publikuje odborné články v časopise Právo a rodina. Právu na bydlení a dávkám na bydlení se věnovala i v rámci své rigorózní práce. S kolegy pořádá odborné semináře z oblasti hmotné nouze pro sociální pracovníky obecních úřadů a Úřadu práce České republiky. V letošním roce společně s kolegy vydala 450 stránkový sborník shrnující právní úpravu dávek pomoci v hmotné nouzi, ale i praktické příklady, případové studie řešené veřejnou ochránkyní práv a judikaturu správních soudů.

 

Eva Nehudková – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2013). Před čtyřmi lety nastoupila do Kanceláře veřejného ochránce práv jako právnička na oddělení rovného zacházení, kde se zabývá zejména diskriminací z důvodu etnického původu a také z důvodu víry a náboženského vyznání. Od května 2014 je členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi, kterou nedávno vydalo nakladatelství C. H. Beck.

 

Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a právníky nevládních organizací.

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdříve emailem na adrese probono@probonoaliance.cz.

 

Kapacita semináře je omezená.

 

Bližší informace poskytne Mgr. Simona Domesová, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.