Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono advokát roku - nominujte

27.10. 2009


V rámci galavečera Právník roku 2009 bude uděleno mimořádné mimosoutěžní ocenění Pro bono advokát roku. Ocenění bude uděleno za poskytování pro bono advokátních služeb advokáty nebo advokátními koncipienty. Podmínkou nominace je poskytování bezplatných právních služeb bez toho, že by k tomu poskytovatele zavazoval zákon, rozhodnutí státního orgánu nebo profesní komory.

Ocenění udělují organizátoři soutěže Právník roku ve spolupráci s neziskovou organizací Public Interest Lawyers Association.

Nominace může odborná i laická veřejnost zasílat do 10.11.2009 na emailovou adresu probono@pilaw.cz. V nominaci uvádějte jméno, příjmení, titul a kontakty na nominovaného, důvody nominace a kontaktní údaje navrhovatele.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.