Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono advokáti a veřejný ochránce práv společně proti diskriminaci - úspěšný případ

16.4. 2013


 

První případ spolupráce mezi Pro bono aliancí a veřejným ochráncem práv se podařilo zapojeným advokátům dotáhnout do úspěšného konce. Jednalo se o případ diskriminace osob se zrakovým postižením dopravním podnikem, který zakazoval přepravu takových osob, pokud jejich vodící pes neměl náhubek. Dopravní podnik po komunikaci s advokáty od diskriminačního jednání upustil a obětem diskriminace se omluvil. Případ advokáti převzali na žádost Pro bono aliance, která  spolupracuje s veřejným ochráncem práv na základě Memoranda o spolupráci.  

 

Jsme rádi, že se podařilo pro oběti diskriminace dosáhnout nápravy hned v prvním případě. Společně se zapojenými advokáty tak přispíváme malým dílem k tomu, aby přístup ke spravedlnosti měli i lidé se znevýhodněním. Děkujeme všem advokátům, kteří nám pomáhají pomáhat,“ uvádí ředitel Pro bono aliance Vítězslav Dohnal.

 

Konkrétně šlo o situaci, kdy řidiči dopravního podniku s odvoláním na přepravní řád neumožňovali přepravu osob se zrakovým postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem, pokud pes neměl náhubek. Přitom náhubek výrazně omezuje pomoc, kterou pes takto postiženým osobám může poskytnout. Veřejný ochránce konstatoval, že jde o přímou diskriminaci v přístupu ke službám z důvodu zdravotního postižení, dopravní podnik však odmítl zjednat nápravu. V rámci dohodnuté spolupráce se proto ombudsman obrátil na Pro bono alianci a ta našla advokáta ochotného případu se bezplatně věnovat. Advokát vyzval dopravní podnik, aby výslovně zakotvil do smluvních přepravních podmínek výjimku pro psy se speciálním výcvikem. Dopravní podnik v reakci na výzvu advokátů požadovanou změnu provedl a stěžovatelům se písemně omluvil. Podrobnější informace o případu najdete v tiskové zprávě veřejného ochránce.   

 

Spolupráce mezi Pro bono aliancí a veřejným ochráncem funguje tak, že právníci kanceláře VOP vytipují vhodný případ, u nějž ombudsman v závěrečné zprávě konstatoval diskriminaci a ani následně nedošlo k nápravě. Musí se jednat o oběti diskriminace, které nemají finanční prostředky na právní služby. Pro tento případ následně hledá Pro bono aliance advokátní kancelář, která je ochotná se mu bezplatně věnovat.

 

Tato aktivita navazuje na téměř pětileté fungování projektu Pro bono centrum.1) V rámci něj mohou již od července 2008 české nevládní organizace získat pro sebe nebo pro své klienty bezplatné služby některé z advokátních kanceláří. Díky činnosti Pro bono centra2) se podařilo pro NNO zajistit právní pomoc v bezmála 200 případech.

 

Podmínky fungování a další informace o službách Pro bono centra najdete na www.probonocentrum.cz.

 


 

Kontakty:

 

Vítězslav Dohnal, ředitel Pro bono aliance, email: vdohnal@probonoaliance.cz. mobil: 776 834 534

Alexandra Dubová, koordinátorka Pro bono centra, email: probono@probonoaliance.cz, mobil: 775 204 798

 

 

 

Poznámky:

1) Pro bono centrum je programem neziskové organizace Pro bono aliance.

 

2) V tuto chvíli nabízí prostřednictvím Pro bono centra své služby více než 50 advokátních kanceláří.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.