Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono advokáti můžou pomoct i vaší neziskovce

23.4. 2013


Pro bono aliance prostřednictvím svého Pro bono centra nabízí neziskovým organizacím možnost zajištění bezplatní právní pomoci pro jejich klienty nebo pro ně samotné. Momentálně spolupracuje s Pro bono centrem víc než 50 advokátních kancelářích, které jsou ochotné poskytnout své služby za určitých podmínek pro bono, tedy bezplatně. Jedná se nejčastěji o případy, kdy si situace klienta neziskové organizace vyžaduje právní služby a klient si je nemůže dovolit.

 

 

„Neziskové organizace se na Pro bono centrum obracejí s různými požadavky,“ uvádí nová koordinátorka Pro bono centra Alexandra Dubová. „Může se jednat například o zastupování klientů neziskovek v soudních nebo správních řízeních, od úpravy poměrů k dětem, přes domácí násilí až po zadlužení a exekuce. Spolupracující advokáti můžou pomoct i přímo neziskové organizaci se změnou stanov, transformací, pracovněprávními otázkami nebo autorským právem.“

 

 

Za pět let fungování Pro bono centra se podařilo zajistit právní pomoc v bezmála 200 případech. O zprostředkování advokátních služeb může požádat každá nezisková organizace, jejíž činnost se dá považovat za obecně prospěšnou. Podmínkou je písemný souhlas s podmínkami fungování Pro bono centra [1]. Poté může NNO požádat o zprostředkování pro bono právní pomoci vyplněním online formuláře [2].

 

 

Pro bono centrum neposkytuje právní pomoct přímo, jenom ji zprostředkovává. Pro bono centrum zprostředkovává právní služby jednotlivcům jenom přes neziskové organizace. Podmínky fungování a další informace o Pro bono centru najdete na www.probonocentrum.cz.

 

[1] http://probonocentrum.cz/pro-nevladni-organizace/podminky-zprostredkovani-pro-bono-sluzeb-centrem-

[2] http://probonocentrum.cz/pro-nevladni-organizace/formular

 

 

 

Kontakty:

Alexandra Dubová, koordinátorka Pro bono centra, email: probono@probonoaliance.cz, mobil: 775 204 798

Vítězslav Dohnal, ředitel Pro bono aliance, email: vdohnal@probonoaliance.cz, mobil: 776 834 534

 

 

Pomoc klientům neziskových organizací
• zastupování obětí domácího násilí
• protiprávní zvýšení nájmu bytu, hrozba výpovědí z nájmu
• rozvodové řízení a vypořádání společného jmění manželů
• řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem
• zadlužení a exekuce
• zastupování obětí fyzického napadení jako poškozeného v trestním řízení
• právní pomoc v dědickém řízení

 

Analýzy, rešerše, studie
• analýza kompatibility českého právního řádu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením
• komparativní právní studie nejvýznamnějších žalob v ČR proti nadnárodním korporacím za porušování lidských práv
• rešerše judikatury Evropského soudu pro lidská práva týkající se promlčení přiměřeného zadostiučinění
• analýza příčin průtahů v řízeních a možností právního řešení

 

Právní problémy samotných NNO
• revize stanov a tvorba interních předpisů
• sporný zápis nemovitosti do katastru nemovitostí
• vymáhání škody způsobené organizaci
• dohody o provedení práce, dobrovolnictví
• využívání fotek z akcí na webu z pohledu autorského práva
• veřejné sbírky

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.