Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

PRO BONO advokátkou roku se stala JUDr. Petra Marková

23.1. 2011


Ocenění PRO BONO za rok 2010 získala na pátečním galavečeru prestižní soutěže Právník roku JUDr. Petra Marková z Plzně.

 

Odborná porota udělila plzeňské advokátce sv. Iva za dlouhodobé a systematické poskytování bezplatných právních služeb neziskovým organizacím v Plzni, a to jak formou právního poradenství, tak zpracováváním právních analýz a lektorskou činností. Porota ocenila, že JUDr. Marková tak významně pomáhá rozvoji občanské společnosti v Plzni, mimo jiné v oblasti odborného sociálního a dluhového poradenství.

 

Gratulujeme!

 

A současně rádi doplňujeme, že paní JUDr. Petra Marková se zapojuje také do fungování pro bono centra, za což jí patří také náš dík!

 

Informace o projektu pro bono centrum a o zapojených advokátech najdete na www.probonocentrum.cz.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.