Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono aliance rozšiřuje síť zapojených pro bono advokátů

10.10. 2016


 

V rámci programu pro bono centra intenzivně pracujeme na zapojení většího množství advokátních kanceláří, aby bylo možno řešit pro bono případy neziskových organizací ještě rychleji a efektivněji.Od září 2016 se nám podařilo zapojit 13 advokátních kanceláří. Na zapojení dalších stále pracujeme. V současné době tak s námi spolupracuje 78 advokátních kanceláří a samostatných advokátů.Posílili jsme spolupráci zejména v oblastech rodinného práva, náhrady škody a nemajetkové újmy na zdraví (při dopravní nehodě, pracovním úrazu, lékařském zákroku ad.) ale i v jiných právních oblastech (exekuce, zastupování poškozených, zdravotní právo).Noví pro bono advokáti jsou především z Prahy, ale také z Brna, Kolína, Nymburku, Ostravy, Olomouce ad. oblastí ČR.Pevně věříme, že spolupráce nových advokátů s neziskovými organizacemi bude probíhat bez problémů a přispěje ke spokojenosti obou subjektů a především klientů.Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří s námi spolupracují. Těším se na další úspěšně zprostředkované případy.Michaela Bezoušková

koordinátorka Pro bono centra
Tel:
+420 774 887 792
Email:
probono@probonoaliance.cz

 

 

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.