Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono aliance vítá novou ředitelku

9.8. 2016


Po včerejším jednání správní rady byla do funkce ředitelky Pro bono alaince jmenována magistra Veronika Ježková.

 

V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát.

 

Od července 2015 se plně věnuje právnímu poradenství v organizaci proFem, o.p.s. a aktivně se podílí na jejích projektech. V rámci své právní praxe se specializovala na pracovní právo (poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání), trestní právo, občanské právo a farmaceutické právo.

 

Spolupráci s neziskovým sektorem započala již v roce 2000, kdy byla jako advokátní koncipient součástí právního týmu poskytujícího právní poradenství národnostním menšinám v Hradci Králové.

 

V roce 2014 spolupracovala též s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

 

Od července 2015 se aktivně podílí na vzdělávání odpovědných orgánů a pracovníků odborných spolupracujících profesí v oblasti domácího násilí, násilí na ženách a právních aspektech tohoto jevu v rámci organizace proFem, o.p.s.

 

Od června 2016 se též připojila k týmu pracovníků Pro bono aliance, z.s., kde nyní působí jako ředitelka.

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.