Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono centrum - nová koordinátorka

3.4. 2013


Aktivity Pro bono centra má od 2.4.2013 na starost nová koordinátorka, Alexandra Dubová. 

 

Alexandra vystudovala právo na Bratislavské vysoké škole práva a lidská práva na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Po ukončení studia pracovala rok v advokátní kanceláři v Bratislavě a pak působila v různých neziskových organizacích, mezi jinými v londýnské Interights. Vedle práce v Pro bono centru působí také v organizaci Multikulturní centrum Praha.  

 

Kontakty:

Email: probono@probonoaliance.cz 

Mobil: 775 204 798  


Alexandra nahradila Kateřinu Kloubovou, která se Pro bono centru věnovala v uplynulých letech. Kateřině děkujeme za dlouholetou spolupráci!


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.