Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono centrum slaví páté výročí, pomohlo již ve více než 200 případech

4.6. 2013


Tábor/Praha, 4. června 2013 – Pro bono centrum, zprostředkovávající bezplatnou právní pomoc neziskovým organizacím nebo jejich klientům, kteří by si jinak právní služby nemohli dovolit, oslaví v příštích dnech pět let od svého založení. Momentálně spolupracuje Pro bono centrum s více než padesáti advokáty a advokátními kancelářemi. Od jeho spuštění v červenci 2008 prošlo Pro bono centrem už na 220 případů, z toho asi 130 se týkalo případů klientů neziskových organizací a ve zhruba 90 případech neziskových organizací samotných. Centrum je provozováno jako jeden z programů občanského sdružení Pro bono aliance.


„Jsme rádi, že se původní myšlenka Pro bono centra, aby přístup ke spravedlnosti měli i nemajetní klienti, setkala za pět let s takovým ohlasem advokátů i neziskových organizací,“ říká k tomu ředitel Pro bono aliance Vítězslav Dohnal. „Do budoucna plánujeme dále rozšířit počet spolupracujících advokátních kanceláří i zapojených neziskovek a jejich klientů. Děkujeme všem advokátům, kteří nám pomáhají pomáhat,“ dodává Dohnal.


„Pro bono centrum zprostředkovalo v poslední době právní zastoupení například pro zvýšení výživného nebo vymožení dluhu na nájemném. Neziskovým organizacím jsme pomohli najít advokáty pro změnu právní formy nebo vypracování analýzy ochrany osobních údajů,“ uvádí koordinátorka Pro bono centra Alexandra Dubová.

V rámci oslav výročí Pro bono centra chystá Pro bono aliance ve spolupráci s internetovým deníkem Aktuálně.cz online právní poradenství. 6. června dopoledne budou mít čtenáři Aktuálně.cz možnost položit dotaz a advokáti jim poskytnou základní právní radu, jak v jejich věci postupovat.


Pro bono aliance je občanské sdružení právníků, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Samotné Pro bono centrum je spolu s webem potrebujipravnika.cz součástí dlouhodobého programu Pro bono aliance zaměřeného na zlepšování dostupnosti právní pomoci. Další aktivity Pro bono aliance spadají do programu společensky odpovědné výuky práva, v jehož rámci realizuje zejména pravidelnou Školu lidských práv a semináře pro vyučující práva a podporuje rozvoj právních klinik na českých právnických fakultách.


Podmínky fungování a další informace o Pro bono centru jsou dostupné na www.probonocentrum.cz.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.