Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono & CSR 2016

2.11. 2016


Pro bono aliance získala ocenění Pro bono & CSR 2016

 

PBA byla se svým unikátním projektem Pro bono centrum včera večer oceněna práními odborníky a z rukou předesedy nejvyššího správního soudu Josefa Baxy převzala její ředitelka Veronika Ježková cenu Pro bono & CSR 2016. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem advokátům a neziskovým organizacím zapojeným do naší sítě, neboť bez jejich nasazení pro věc a skvělou spolupráci by projekt nebyl tím čím v současné době je.
 
Děkujeme
 

Mgr. Veronika Ježková, ředitelka


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.