Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono junior se rozbíhá

27.10. 2011


Pro bono junior je aktivitou realizovanou ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně v rámci projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě).

 

Pro bono junior umožní studentům PF MU absolvovat povinnou praxi v advokátních kancelářích, které poskytují také pro bono služby. Studenti budou v rámci této praxe pracovat převážně na pro bono případech, které advokátní kanceláři zprostředkuje Pro bono centrum.

 

V současné době probíhá nábor studentů, kteří by o takovou praxi měli zájem.  Infor,mativní seminář pro zájemce o praxi proběhne dne 8.11.2011 od 13:30 do 14:30 v učebně č. 259.

 

Pro bono aliance rovněž zjišťuje zájem o praktikanty na straně advokátbních kanceláří zapojených do projektu Pro bono centrum. Pokud má vaše advokátní kacelář o zapojení do této části projektu zájem, neváhejte kontaktovat Veroniku kristkovou na emailu veronika.kristkova@law.muni.cz.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.