Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

PRO BONO - nominujte v rámci Právníka roku

30.7. 2010


Také letos bude součástí prestižní soutěže Právník roku ocenění PRO BONO. Oproti loňskému ročníku, kdy šlo o mimosoutěžní ocenění, půjde již o stálou kategorii.

 

Neváhejte a nominujte své pro bono právníky!  Ať již ty zapojené do našeho projektu pro bono centrum nebo i další, kteří dobrovolně dávají bezlatně k dispozici své schopnosti pro pomoc nemajetným, sociáně vyloučeným, neziskovým organizacím, charitám apod.

 

Informace o této prestižní soutěži a nominační formulář najdete na internetové stránce www.pravnikroku.cz.

 

Soutěž organizuje společnost EPRAVO.CZ a České advokátní komora. Děkujeme za jejich podporu rozvoji pro bono advokacie!


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.