Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

PRO BONO právník roku 2011 – nominovat je možné do 30.října

1.9. 2011


 

V rámci 7. ročníku prestižní soutěže Právník roku bude opět uděleno také ocenění PRO BONO. Ocenění PRO BONO je určeno zejména pro advokáty, kteří dobrovolně poskytují bezplatně právní služby lidem v nouzi, sociálně znevýhodněným nebo neziskovým organizacím.

 

Laická i odborná veřejnost může své nominace zasílat organizátorům soutěže až do 31.října 2011.1) K nominacím slouží internetový formulář dostupný na stránkách www.pravnikroku.cz/nominace.html.


Ocenění PRO BONO je v prvé řadě poděkováním advokátům, kteří se zapojují do pomoci potřebným a do jiných obecně prospěšných aktivit. Doposud byla udělena 2 ocenění, získali je Mgr. Štěpán Holub z Prahy (2009) a JUDr. Petra Marková z Plzně (2010).

 

„Oceněním PRO BONO roku chceme ukázat, že mezi advokáty je stále více těch, kdo považují za samozřejmost zcela dobrovolně věnovat část svého času pomoci potřebným. Věříme, že mimo jiné i díky takovému veřejnému poděkování bude pro bono advokátů přibývat,“ vysvětluje Vítězslav Dohnal, ředitel neziskové organizace Pro bono aliance, která ve spolupráci s organizátory soutěže ocenění PRO BONO připravila. 2)

 

Bližší informace:

Mgr. Vítězslav Dohnal, Pro bono aliance, mobil: 776 834 534, e-mail: vdohnal@probonoaliance.cz,


1) Hlavními organizátory soutěže Právník roku jsou Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ.

 

2) V rámci projektu rozvoje pro bono advokacie Pro bono aliance zprostředkovává advokátní služby pro české neziskové organizace, propaguje pro bono advokacii u odborné i laické veřejnosti a pořádá vzdělávací akce. Od června 2008 do září 2011 se podařilo zprostředkovat advokátní služby pro celkem 110 žádostí o poskytnutí pro bono služeb od NNO. Do poskytování pro bono právní pomoci se zapojilo více než 40 advokátních kanceláří (jejich seznam najdete na www.probonocetrum.cz v sekci „Naši partneři“).

 

Více informací o projektu Pro bono centrum najdete na www.probonocentrum.cz
Více informací o činnosti Pro bono aliance najdete na www.probonoaliance.cz


Projekt pro bono centrum podporují:

 

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.