Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

PRO BONO právník roku 2012 - nominujte!

18.9. 2012


PRO BONO právník roku 2012 – nominovat je možné do 31.října
tisková zpráva Pro bono aliance


Také letos udělí porota v rámci prestižní soutěže Právník roku ocenění PRO BONO. Tato cena je určena zejména pro advokáty, kteří dobrovolně poskytují bezplatně právní služby lidem v nouzi, sociálně znevýhodněným nebo neziskovým organizacím.

 

Laická i odborná veřejnost může své nominace zasílat organizátorům soutěže až do 31. října 2012.1) K nominacím slouží internetový formulář dostupný na stránkách www.pravnikroku.cz/nominace.html.


„Rádi bychom vyzvali zejména neziskové organizace, aby do soutěže nominovaly advokáty, se kterými spolupracují. Není podstatné, ve které oblasti působí nebo zda jsou zapojení do našeho projektu. Každý dobrý počin se počítá. Vyplněním jednoduchého nominačního formuláře jednak poděkujete těm, kteří vám pomáhají, jednak nám pomůžete dále rozšiřovat okruh pro bono advokátů,“ vysvětluje Vítězslav Dohnal, ředitel neziskové organizace Pro bono aliance, která ve spolupráci s organizátory soutěže ocenění PRO BONO připravila. 2)

 

Ocenění PRO BONO je v prvé řadě poděkováním advokátům, kteří se zapojují do pomoci potřebným a do jiných obecně prospěšných aktivit. Doposud byla udělena 3 ocenění, získali je Mgr. Štěpán Holub z Prahy (2009), JUDr. Petra Marková z Plzně (2010) a Mgr. Robert Cholenský (2011).

 

„Naše zkušenost ukazuje, že mezi advokáty je stále více těch, kdo považují za samozřejmost zcela dobrovolně věnovat část svého času pomoci potřebným. Udělování ceny za PRO BONO není ani tak soutěží, jako spíše veřejným poděkováním všem právníkům, kteří nezapomínají, že pomáhat je normální,“ dodává Dohnal.

 

Ceny sv. Yva budou předány na slavnostním galavečeru se společenským programem dne 25. 1. 2013 v Praze.

 

 

Bližší informace: Mgr. Vítězslav Dohnal, Pro bono aliance, mobil: 776 834 534, e-mail: vdohnal@probonoaliance.cz,

 

Poznámky:
1) Hlavními organizátory soutěže Právník roku jsou Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ.

2) V rámci projektu rozvoje pro bono advokacie Pro bono aliance zprostředkovává advokátní služby pro české neziskové organizace, propaguje pro bono advokacii u odborné i laické veřejnosti a pořádá vzdělávací akce. Od června 2008 do září 2012 se podařilo zprostředkovat advokátní služby pro více než 150 žádostí o poskytnutí pro bono služeb od NNO. Do poskytování pro bono právní pomoci se zapojilo bezmála 50 advokátních kanceláří (jejich seznam najdete na www.probonocetrum.cz v sekci „Naši partneři“).

 

Více informací o projektu Pro bono centrum najdete na www.probonocentrum.cz
Více informací o činnosti Pro bono aliance najdete na www.probonoaliance.cz


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.