Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro příznivce pro bono centra

22.1. 2017


Pro bono centrum zahájilo rok 2017 více než úspěšně.  K dnešnímu datu k nám dorazilo jedenáct případů, z nichž sedm jsme již úspěšně zprostředkovali. Dva případy ještě čekají na zprostředkování kvůli chybějícím údajům. Dva klientské případ jsou stále volné. Rezervovat si je můžete v našem on-line programu na stránkách pro bono centra: http://probonocentrum.cz/login

 

Šest případů bylo klientských, v pěti jsme pomáhali samotným neziskovým organizacím.  Řešili jsme rodinné právo (rozvody), majetek osob (oddlužení), administrativu pro neziskovky (změny interních dokumentů) či pomáhali ve věci náhrady škody nebo napadení. 

 

Děkujeme Vám za přízeň i v letošním roce a těšíme se na zdárnou spolupráci.

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.