Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro příznivce pro bono centra

9.8. 2017


Pro bono centrum v roce 2017 obdrželo dosud 50 případů.

 

Z nich 45 již převzali advokáti pro bono, v ostatních případech na tom pracujeme. Nejčastěji se jedná o problematiku exekucí a neplacení výživného. Častým tématem jsou také rozvody a v poslední době i náhradní rodinná péče.

 

V 18ti případech se jedná o pomoc neziskové organizaci, nejčastěji tradičně s úpravou interních dokumentů. Ve zbylých případech pomáhají advokáti přímo klientům neziskových organizací.

 

Za to jim velmi děkujeme a těšíme se na pokračování této prospěšné spolupráce.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.