Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Sedmé celoevropské pro bono forum se koná v říjnu ve Varšavě

29.8. 2013


Naše partnerská organizace PILnet pořádá 24. a 25. října 2013 další ročník European Pro Bono Forum, letos v polské Varšavě. Každoročně se jedná se o klíčovou událost pro pro bono advokáty, vedoucí nevládních organizací, a všechny další právníky, profesionály a aktivisty, kteří chtějí prosazovat lidská práva a další veřejné zájmy pomocí právních prostředků.

I na letošním foru se shromáždí přední právní odborníci, vedení advokátních komor a příznivci pro bono z advokátních kanceláří, nevládních organizací a právnických fakult. 

Program letošního ročníku bude zahrnovat mnoho zajímavých workshopů, které budou řazeny do pěti tematických okruhů:

  • Building Strong Pro Bono Foundations
  • Human Rights
  • Global Pro Bono
  • Pro Bono Frontiers
  • The Pro Bono Lab

 

Tento ročník bude zvýšenou pozornost věnovat firemnímu pro bono, podpoře nevládních organizací a otázkám lidských práv. Navíc se objeví nový dynamický blok workshopů — Pro Bono Lab — který se bude zabývat inovativními postupy, včetně možností spolupráce a prostředků pro znásobení dopadu pro bono činnosti.

Prostřednictvím interaktivních workshopů, společenských akcí a dalších možností získat nové kontakty, se jak zkušení profesionálové, tak i nováčci mohou stát součástí celosvětové pro bono komunity.

Více informací včetně odkazu na přihlášku naleznete na tomto odkaze.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.