Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Seminář "Litigace sociálních práv se zaměřením na problematiku ohrožených dětí"

1.9. 2015


Pro bono aliance a Liga Lidských práv si Vás dovolují pozvat na seminář


Litigace sociálních práv se zaměřením na problematiku ohrožených dětí


čtvrtek 1. října 2015
13:00 – 17:00

 

Tiskové středisko Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, Brno

 

Téma:

• Sociální práva - závazky postupné realizace vs. závazky okamžité povahy
• Soudní vymahatelnost sociálních práv a právní prostředky jejich ochrany
• Test racionality a jeho limity
• Kazuistiky a diskuzi nad litigačními strategiemi


Lektorky:

• Mgr. Šárka Dušková – právnička LLP, téma: Férové dětství, Férová škola
• Mgr. Anna Hofschneiderová – právnička LLP, téma: Férové dětství, Férově k postiženým
• Mgr. Kamila Holubková – právnička LLP, téma: Férové dětství, Férová nemocnice


Registrace:

• Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a studenty právnických fakult
• Účast na semináři je bezplatná
• Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz
• Kapacita semináře je omezená
• Bližší informace: Michaela Bezoušková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792


Seminář je součástí projektu "Vím, jak z toho ven", jež je zaměřen na snížení počtu soudních rozhodnutí o umístění dětí do ústavní péče a posílení právního postavení dětí, které se již v ústavní péči nachází. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.