Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Seminář "Obtěžování na pracovišti"

2.9. 2016 

SEMINÁŘ BYL Z DŮVODU NEMOCI HLAVNÍHO LEKTORA

 

ZRUŠEN

 

 

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

 

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Obtěžování na pracovišti

 

 

úterý 27. září 2016

 

 

13:00 – 16:00

 

 

V prostorách advokátní kanceláře Kinstellar,

Na Příkopě 1096/19, Praha 1

 

 

 

 

 

Témata

 

  • obtěžování, sexuální obtěžování, šikana, mobbing, bossing, staffing – pojem, právní úprava a příklady
  • povinnosti zaměstnavatele při předcházení a řešení případů obtěžování na pracovišti
  • působnost orgánů inspekce práce a veřejného ochránce práv
  • možnosti obrany proti obtěžování na pracovišti
  • problematika dokazování – sdílení důkazního břemene a přípustnost audionahrávek
  • sankce za obtěžování na pracovišti
  • případy obtěžování řešené veřejným ochráncem práv a judikatura českých a zahraničních soudů

 

 

 

Lektorují

 

Petr Polák – absolvoval Právnickou fakultu (2007) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (2009). Ihned po studiích nastoupil do Kanceláře veřejného ochránce práv. Vedoucím oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. května 2012. Od července 2012 je asistentem veřejného ochránce práv a členem pracovní skupiny Policy Formation a správní rady v rámci evropského sdružení Equinet. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se především problematikou aplikace unijního práva ve vnitrostátní praxi, dopadem judikatury nadnárodních soudů v oblasti ochrany před diskriminací, věkovou diskriminací a ochranou práv etnických a sexuálních menšin.


Barbara Kubátová – absolvovala Filozofickou fakultu (2005) a Právnickou fakultu (2007) Masarykovy univerzity. Po studiích působila v neziskovém sektoru. Od roku 2015 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička oddělení rovného zacházení. Zabývá se zejména diskriminací z důvodu etnického původu a z důvodu pohlaví.


Iva Palkovská – od roku 2015 působí jako právnička oddělení rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zaměřuje zejména na diskriminaci z důvodu státní příslušnosti. V současnosti se podílí na přípravě Sborníku stanovisek veřejného ochránce práv na téma občanství Evropské unie.  Magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity zakončila v roce 2015 a nadále pokračuje v doktorském studiu v oboru Mezinárodní a evropské právo. Na Právnické fakultě také externě vyučuje.

 


Registrace

 

 

·         Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a studenty právnických fakult

·         Účast na semináři je bezplatná

·         Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz

·         Kapacita semináře je omezená

·         Bližší informace: Michaela Bezoušková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792

 

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.