Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Škola lidských práv na PF UK Praha 3.-8.10.2011

4.7. 2011


 Pro studenty 3.-5. ročníku pražské PF UK je určena Škola lidských práv, která se bude konat 3.-8.10. 2011 v Sedleci u Prahy. ŠLP se uskuteční v rámci projektu Právo pro praxi a je možné si ji zapsat jako volitelný předmět s kreditovým ohodnocením. Více informací zde.

 

Školu lidských práv podporuje i v roce 2011 nakladatelství C.H.Beck!


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.