Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Spolupráce s Veřejným ochráncem práv

2.8. 2016


V souladu s Memorandem o spolupráci mezi Veřejným ochránce práv a Pro bono aliancí ve věcech bezplatné právní pomoci stěžovatelům z května 2012 jsme od začátku tohoto roku zprostředkovali již pátý případ.

 

V lednu spolupracující advokáti řešili diskriminaci z důvodu podhlaví, kdy našim cílem bylo,  aby Ústavní soud rozhodoval o ústavnosti § 29 občanského zákoníku (sterilizace jako podmínka úřední změny pohlaví), případně souvisejících ustanovení zákona o specifických zdravotních službách.

 

V březnu bylo zapotřebí vyřešit nediskriminační kauzu z oblasti práva sociálního zabezpečení. Ve věci šlo o nutnost podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci odmítnutí poskytnutí doplatku na bydlení.

 

V dubnu ochránkyně konstatovala nepřímou diskriminaci na základě zdravotního postižení – nepřijetí přiměřeného opatření. Tento případ řešený skrz pro bono centrum se týkal obecního bydlení.

 

V červnu bylo zapotřebí podat žalobu k vyjasnění judikatury Ústavního soudu k církvím. Tento pracovněprávní případ se týkal diskriminace na základě původu ze strany zaměstnavatele, jímž byla Pravoslavná církev.

 

Zatím poslední nediskriminační pro bono právní případ se týkal neoprávněného zásahu do práva na soukromí a lidskou důstojnost v důsledku excesivně rozšířeném provádění důkladných osobních prohlídek ve věznicích.

 

Jsme rádi, že jsme díky Kanceláři veřejného ochránce práv a zapojených advokátních kanceláří mohli stěžovatelům pomoci a zároveň děkujeme advokátním kancelářím, které tuto pomoc poskytly.

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.