Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Spolupráce s veřejným ochráncem práv v oblasti vzdělávání

9.11. 2016


 

PRO BONO ALANCE ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv několikrát ročně pořádá vzdělávací semináře pro advokáty, advokátní koncipienty, právníky a studenty práv. Semináře se konají minimálně 2x ročně na aktuální témata.

 

V letošním roce jsme společně uspořádali čtyři semináře, z nichž tři proběhly v Praze a jeden v Brně.  Šest zkušených lektorů z oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv proškolilo více než čtyřicet účastníků.

 

Letošními témata seminářů byla: Sankce v antidiskriminačním právu, Diskriminace při poskytování zboží a služeb, Přiměřená opatření pro osoby se zdravotním postižením a Obtěžování na pracovišti.

 

Tímto bychom rádi poděkovali našim lektorům: panu Petru Polákovi, paní Janě Kvasnicové, Veronice Bazalové, Lence Frýdkové, Barbaře Kubátové a Ivaně Palkovské. Dále bychom chtěli poděkovat advokátním kancelářím Allen & Overy a Kinstellar za poskytnutí prostor pro konání seminářů, skvělou organizaci a vynikající pohoštění. Ale především bychom chtěli poděkovat Vám, účastníkům seminářů, za Váš zájem neustále se vzdělávat v oblasti antidiskriminačního práva.

 

Velmi si spolupráce s Vámi vážíme a těšíme se příští rok zase na viděnou.

 

Za celou pro bono alianci Michaela Bezoušková, koordinátorka programu pro bono centra.

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.