Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Vánoční přání a rekapitulace roku

19.12. 2017


Za rok 2017 jsme toho v PBA zvládli mnoho. Propojili jsme 72 potřebných s pro bono advokáty, zaštítili a zrealizovali vydání českého překladu knihy amerického profesora Jamese E. Moliterna „Globální problémy profesní etiky právníků“, přiblížili více než 50 studentům programu Lidská práva na živo a Škola lidských práv, jaké to je prosazovat odpovědný výkon právnické profese a chránit lidská práva při výkonu právních povolání  a uspořádali pár skvělých debat se zástupci Soudcovské unie ČR, Unie státních zástupců, se skvělými soudci Ústavního soudu ČR i zástupci z řad advokátů, a to nejen na téma právníci a média.
 

To vše bychom však nezvládli bez úžasné spolupráce našich advokátů a neziskových organizací, o jejichž potřebné se staráme, ale i finančních podporovatelů našeho Pro bono centra. Vám všem patří naše obrovské díky a těšíme se do dalšího roku na zajímavé případy a spolupráci v tak úžasném přátelském modu. Pokud jste nestihli vybrat ten svůj zajímavý případ, nebo nás prostě chcete podpořit ve fungování a práci, pak neváhejte podpořit Pro bono centrum finančním darem na účet organizace č. 189 100 522/0300. Potvrzení o daru pošleme obratem.

Klidný konec adventu i vánoční čas a vše dobré do roku 2018 přeje Veronika Ježková, ředitelka a Kateřina Mužíková, koordinátorka PBC


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.