Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Zákon roku 2012 – nominujte

1.3. 2013


 

Do 18. března 2013 může kdokoliv posílat tipy na nominace Zákona/Paskvilu roku 2012 na webové stránce www.zakonroku.cz. Partnerem ankety je také Pro bono aliance. Ředitel Pro bono aliance Mgr. Vítězslav Dohnal je členem nominační rady ankety.

 

Ze zaslaných nominací bude vybírat odborná nominační rada složená zejména ze zástupců právnických profesí. Nominace budou připraveny z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR.

 

Anketa o nejlepší (a nejhorší) legislativní počin za předcházející rok pro české podnikatelské prostředí se snaží na konkrétních případech anketa podpořit debatu o kvalitě legislativního a potažmo právního prostředí v ČR. Organizují advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal, za spolupráce řady partnerů, mediálních partnerů a dalších osob (členové nominační rady).

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.