Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Zprostředkované případy v programu pro bono centra

21.11. 2016


 V rámci programu pro bono centra se neustále snažíme pomáhat potřebným klientům a neziskovým organizacím při řešení jejich právních problémů. I z toho důvodu stále probíhá rozšiřování naší sítě zapojených advokátních kanceláří a neziskových organizací. Je pro mě nesmírným potěšením, že se nám toto úsilí díky Vám daří.  

 

Ráda bych touto formou poděkovala všem zúčastněným, neboť jsme již nyní úspěšně zprostředkovali více případů, než za celý loňský rok. K dnešnímu datu máme zprostředkováno více než 60 případů!

 

Od začátku listopadu k nám zatím dorazilo 7 případů, z nichž pět je úspěšně vyřízeno, dva ještě čekají na převzetí vhodným advokátem. Uvidíme, zda listopad překoná zatím klientsky nejvytíženější měsíce, jimiž byly březen, květen a červen, kdy k nám dorazilo každý měsíc 9 případů.

 

Pevně věřím, že letošní rok zakončíme kulatou bilancí 70 případů. Proto se na nás neváhejte obracet. Volné případy si mohou zapojení advokáti rezervovat po přihlášení na našem on-line programu: http://probonocentrum.cz/

 

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.